Galerija Athos
Bogomil profilna
  • Bogomil Karlavaris, rođen u Perlezu 1924. god.
  • Studirao slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Doktorirao iz oblasti likovne pedagogije u Greifswaldu. Profesor Više pedagoške škole u Novom Sadu, Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Akademije umetnosti u Novom Sadu i Pedagoškog fakulteta u Rijeci.
  • Prvi put izlagao na II izložbi likovnih umetnika Vojvodine 1948. godine. Izlagao u skoro svim zemljama Evrope, severne Afrike i Bliskog Istoka, SAD i Kine. Podaci o njegovom radu se nalaze u više stručnih knjiga iz oblasti likovne umetnosti (A. Čelebonović, M. Protić, G. Regel, Đ. Jović, M. Arsić, M. Živanović, S. Sanader i dr.) i u četiri enciklopedije. Blizu 200 likovnih kritičara je pisalo o njegovoj umetnosti, a slike mu se nalaze u preko 60 muzeja i galerija.
  • Dobio je više nagrada: u umetničkim kolonijama - u Ečki, Bačkoj Topoli, Sićevu i Rumi i nagrade: Nagradu 25 maj Beograd, Oktobarsku nagradu Novog Sada, srebrnu plaketu Rijeke i Pariza, nagradu za životno delo grada Kastva, Iskru kulture Vojvodine, povelju zahvalnicu Rektorata Sveučilišta u Rijeci, prestižnu nagradu  Edvin Zigfeld  USA, nagradu Saveza likovnih umetnika Jugoslavije a nosilac je i dva ordena i dr.
  • Učesnik NOBa. Bio je urednik Biltena Saveza likovnih umetnika Jugoslavije i nekoliko likovno pedagoških časopisa, član Veća Saveza sindikata Jugoslavije, Kulturno.prosvetne zajednice Vojvodine, osnivač Centra za likovno vaspitanje, predsednik Društva likovnih pedagoga Vojvodine i Saveza likovnih pedagoga Jugoslavije,  potpredsednik Saveza likovnih umetnika Jugoslavije, član Prosvetnog saveta Srbije, član Svetskog saveta organizacije INSEA, predsednik Regionalnog komiteta INSEA za Evropu, Afriku i Bliski Istok, organizator III regionalnog kongresa INSEA u Novom Sadu 1974. god, likovni urednik dećjeg lista Bijela pčela, član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti i dr.
  • Bavio se likovnom kritikom (Dnevnik, Umetnost, Radio Novi Sad i dr.). Bavio se naučnim radom na području likovnog vaspitanja i objavio  70 knjiga, kao i oko 300 stručnih radova u časopisima, od toga veći broj u inostranstvu.
  • Objavljene su mu dve monografije.