Galerija Athos
profilna slika
  • Dragan Đaković je rođen 23.05.1966. godine u Šapcu.
  • Osnovnu i srednju školu završio u Bogatiću a diplomirao 1997. godine na Višoj Školi Likovnih i Primenjenih Umetnosti u Beogradu, smer nastavnik likovne umetnost.
  • Radi kao likovni pedagog u školi u Bogatiću.
  • Član je ULU ESNAF od osnivanja.