Galerija Athos
Profilna
  • Rođen u Zrenjaninu, Srbiji, 1981.godine.
  • Diplomirao na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti, 2009.godine.
  • Na istom fakultetu pohađa doktorske umetničke studije.
  • Član ULUS-a.
 
  • Website:
  • http://www.markotubic.com/
 
  • Kontakt:
  • tubicmarko4@gmail.com