Galerija Athos
Bata profilna
 • Slobodan Bata Nedeljković: Slikar - grafičar,  redovan profesor dr.tipografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu
 • Rođen 12. III. 1952. u Novom Sadu.
 • Posle škole za primenjenu umetnost i dizajn u Novom Sadu, završio je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu i postdiplomske studije.
 • Magistrirao Grafiku 1982 u Beogradu.
 • Doktorirao 2009. u Novom Sadu.
 • Redovni je professor AU u Novom Sadu.
 • Od 2002. predaje na FTN-u na Grafičkom inženjerstvu i dizajnu.
 • Bavi se slikarstvom i grafikom u Ateljeu br. 2 na Petrovaradinskoj tvrđavi od 1971.
 • Prvo radio u Ateljeu  Miše Nedeljkovića – Hornverk 28.
 • Od 1986. ima Atelje u Dugoj kasarni br 2. (Petrovaradinska tvrdjava)
 • Osamdesetih godina 20-tog veka, pored slikarstva u duhu Nove figuracije, bavi se i portretom i mrtvom prirodom.
 • U nekoliko navrata bio predstavnik Vojvodine u selekcijama ex Jugoslavije, prvo na smotri Jugoslovenska grafika u Srednjoj i Južnoj Americi 1987-1989.,Meksiko Siti, Havana, Kali, Bogota, Karakas, Lima i Buenos Aires,kao i selekciji za  SAD  od 1990 do 1993. Vašington, Rapid Siti Šipsburg, Memfis.
 • Na svetskim smotrama grafike, Lublana, Mastriht, Kanagava.
 • Samostalno izlagao 36 puta.
 • U  inostranstvu: Štuttgart, Berghaim, Leverkusen, 1986. Nemačka,  i Mondavio zamak kraj Pesara, 2005. Italija.
 • U Srbiji: Novom Sadu, Beogradu, Somboru, Kragujevcu, Prištini, Subotici …
 
 • Nagrađivan u više navrata:
 • Za slikarstvo, 18. Cetinjskom salonu - 1984. Crna Gora.
 • Za crtež, Svet oko nas, Dom JNA Beograd 1979.
 • Za skulpturu 1977. Tolmim Slovenija.
 • Za plakat Festival proširenih medija, Beograd, 1974.
 • Za zaštini znak 1972. Godina kvaliteta, Beograd.
 • Lutrija Vojvodine  1986. Novi Sad.
 • Za opremu knjige 1998. Sajam knjiga, Beograd.