Galerija Athos
studio
 • Željko Đurović je rođen 12. decembra 1956. godine u Danilovgradu, gde je završio osnovno i srednje školovanje.
 • Studije slikarstva, kao i postdiplomske studije završio je na FPU u Beogradu.
 • Član je ULUS-a i Ex-libris društva Beograd.
 • Član je internacionalne grupe umetnika LIBELLULE - Renaissance Contemporaine, Francuska.
 • Radi kao redovni profesor na predmetu Crtanje i slikanje na FILUM-u Kragujevac
 • Više puta je izlagao samostalno u zemlji i inostranstvu i učestvovao na preko 350 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.
 • Zastupljen je u 27 knjiga iz oblasti umetnosti, kao i na preko 200 internet adresa.
 • Živi i radi u Zemunu, Beograd.
 
 • ,Nagrade:
 • 1980. Nagrada ''A. Tomaševic'' za mozaik, FPU u Beogradu
 • 1985. Nagrada za crteže na VII-oj izložbi Beograd 85
 • 1986. Otkupna nagrada – Zemunski salon
 • 1991. Prolećna nagrada Društva umetnika Zemun
 • 1991. Specijalna nagrada Lions Club ''La Mole'' Torino za Ex-libris na međunarodnoj izložbi u Italiji
 • 1992. Otkupna nagrada ''Quadra'' – izložba male grafike Galerija ''Grafički kolektiv'' Beograd
 • 1995. Nagrada ''Deveti Decembar'' - Danilovgrad
 • 1998. Prva nagrada Bijenala likovnih i primenjenih umetnosti Srbije, Smederevo 98
 • 1999. Specijana nagrada žirija fondacije ''MC Echer'', za ex libris, Holandija
 • 2005. Prva nagrada za slikarstvo, 8. Međunarodni bijenale umetnosti minijatura, Gornji Milanovac
 • 2009. Nagrada Grand Prix Iinternational „Italia” Premio Critica, Messina, Sicilija
 • 2011.Prva nagrada” Ljubica Filipovic” za crtez, Kragujevac
 
 • Radovi mu se nalaze u:
 • Narodni muzej Beograd, Kabinet grafike
 • Internacionalni muzej za fantastičnu umetnost zamak Gruyeres, Švajcarska
 • Narodni muzej Kragujevac, Kragujevac
 • kao i u mnogim privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu