Galerija Athos
Zoran_Rajkovic-portret
 • Zoran Rajković (Kruševac, 4. decembar 1949) srpski je slikar, posleratne generacije, koji je na likovnu scenu Srbijestupio nakon diplomiranja na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu, 1974. godine.
 • Kreativno nadaren, presudno umetnički obrazovana, Zoran Rajković je svoj slikarski opus, u kome se primarno opredelio za sliku, započeo u vremenskom periodu promena u umetnosti (zadnjih decenija 20. veka), u kome se sve više negiralo štafelajno slikarstvo a isticala nelikovna sredstva (instalacija, koncept, foto, video).
 • Radeći dugo i predano, sa promenljivim interesovanjem, Zoran je kroz višedecenijski period „likovnog sazrevanja“, prvo (od 1977. do 1985), iskazao „sopstveni svet“ urbanog čovekovog prostora (fasade, dvorišta, vrata...), da bi s kraja 20. veka sve više, ali obazrivo i postupno, menjao koncepciju slike a zatim i forme. U tom periodu predmetnost na njegovim slikama poprimila je apstraktni oblik, koji se sve više pomerao kao opservaciji motiva u rešavanju problema slikovne površine. Tako na Zoranovim slikama motiv više nije bio jasno prepoznatljiv.
 • Zoran Rajković je član ULUS-a od 1978. godine, u statusu samostalnog umetnika.
 • Predsednik je udruženja likovnih umetnika iz Kruševca i jean od njegovih osnivača 2011. godine.
 • Od 1974. godine, učesnik je mnogobrojnih likovnih kolonija i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.
 • Samostalno svoje slike izlaže od 1977. godine. Dobitnik je više nagrada za svoj slikarski rad.
 
 • Samostalne izložbe:
 • 1977. Kruševac, Umetnička galerija
 • 1982. Kruševac, Tehnički školski centar
 • 1984. Kruševac, Umetnička galerija
 • 1987. Varaždin (Hrvatska), Izložbeni likovni salon
 • 1989. Trogir (Hrvatska), Atrij muzeja
 • 1990. Čačak , Likovni salon Doma kulture
 • 1993. Kruševac, Umetnička galerija Narodnog muzeja
 •            Kruševac, Salon umetnosti „Slovo ljubve"
 •            Zlatibor, Kongresni centar – Hotel Čigota
 •  1994. Zlatibor, Kongresni centar – Hotel Čigota
 • 1995. Kruševac, Galerija „Artem”
 • 1998. Kruševac, Umetnička galerija Narodnog muzeja
 •            Kragujevac, Umetnička galerija Narodnog muzeja
 •            Gornji Milanovac, Muzej Rudničko Takovskog kraja
 • 2006. Kragujevac, Moderna galerija Narodnog muzeja
 • 2012. Žalec (Slovenija), Savinov likovni salon – ZKŠT
 •            Kruševac, Narodni muzej, izložba portreta „Savremenici”
 • 2013. Opovo, Galerija „Jovan Popović”
 • 2014. Pirot, Galerija „Čedomir Krstić”
 •            Vršac, Velika galerija Kulturnog centra
 •            Beograd, Galerija Narodnog univerziteta „Božidar Adžija“
 • 2015. Kruševac, Umetnička galerija Narodnog muzeja (Retrospektiva)
 •            Trstenik, Likovni salon Doma kulture
 •            Kruševac, Galerija „Dar“
 •            Beograd, Galerija `73
 •            Čačak, Likovni salon Doma kulture
 • 2016. Niš, Galerija savremene likovne umetnosti – „Paviljon u tvrđavi“
 •            Beograd, Galerija Jugoeksport
 
 • Nagrade i priznanja:
 • 1979. Kruševac, Nagrada na Oktobarskoj izložbi
 • 1979. Beograd, Nagrada na izložbi “Beograd inspiracija slikara”
 • 1981. Kruševac, Otkupna zajednice kulture SR Srbije na Oktobarskoj izložbi
 • 1981. Kraljevo, Nagrada na izložbi društva ULUS-a Zapadnog Pomoravlja
 • 1982. Kruševac, Otkupna nagrada na Oktobarskoj izložbi
 • 1983. Kruševac, Nagrada na Oktobarskoj izložbi
 • 1984. Kruševac, Nagrada na Oktobarskoj izložbi
 • 1985. Kruševac, Godišnja nagrada SIZ-a kulture grada Kruševca.[12]
 • 1985. Kruševac, Nagrada na izložbi “Čovek sloboda”
 • 1989. Kruševac, Nagrada na Oktobarskoj izložbi
 • 2015. Nagrada publike na Petoj godišnjoj izložbi Udruženja ULUK Kruševac