Galerija Athos
cerovic_zorka

    Zorka Cerović, akademski slikar, rođena na Cetinju 1947. god. Akademiju likovnih umetnosti završila 1973.godine u Beogradu, u klasi profesora Mladena Srbinovića. Član ULUS-a. Živi i radi u Beogradu.

Slikarstvo Zorke Cerović - Tajne kamenih kuća

    Slikarka Zorka Cerović spada u savremene umetnike koji su uspeli da svojom kičicom likovno pomire agresivnu pojavnost stvarnog i ne manje izmaštanog. Stalno iznova istražujući svoje opsesivne teme, mediteranskog pejzaža, arhitekture i mita, Cerovićeva se ne ugleda ni na jednu školu, niti se obazire na pomodne pravce, na njenim slikama se može videti fino islikan detalj propušten kroz citate magične naive, figurativna doslednost naporedo sa istraživačkim potezima ukomponovanim u koloristički raslojen pejzaž čije se konture gube u enformelu. Ona u svom postupku neprestano prepliće i poredi građevine, rastinje, figure i kompozicije iz svoje imaginacije sa onima koje sreće u prirodi i u tom dijalogu prepirci nastaju slike o melanholiji nenastanjenih starinskih zgrada, o naporu da se dokuče tajne,  zatvorene u simetrične nasade maslinjaka, u isušene kamene zidove primorskih kuća, u obrusen kule tvrdjave, ili nagore uzvinutu glavu jednoroga. Cerovićeva nije razmetljivi kolorista, ona ne  rasipa boje i unutrašnji naboj slike ne postiže ni gustinom namaza, ni jarkom paletom. Ona ide težim  putem nastojeći da oboji i nagovesti ono što se ne pokazuje i ne nameće na prvi pogled, već se nalazi ili naslućuje ispod vidljivih slojeva. Minuciozno bojeći nijanse kamene fasade, ona u stvari teži da pronađe i izrazi boju vetrova koji su ih isušili, da nagovesti onu kolorističku priču koja se odvija iza toga prednjeg zida, u unutrašnjosti kuće, u mističnom odjeku zvona sa katedrale, da pogodi boju u naizgled nadmoćnom pogledu setnog jednoroga. I bojenjem okvira slike, Cerovićeva dodaje slici jednu vrstu komentara, ali ne kao uputstvo posmatraču, vec tim likovnim gestom podržava uverenje da slika nije ramom otrgnut deo veće prostorne celine, već ona sobom, određuje (uramljuje) prostor oko sebe. Zorka Cerović je slikarka čija je likovna misao melanholična i snažna u isti mah.  (Vida Ognjenović)