Galerija Athos

Nenad Stanković izložba

 

PETAK, 2. MART U 19.00

GALERIJA SKC NOVI BEOGRAD

Izložba slika
Nenad Stanković je 1990. diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Član je ULUS-a i Udruženja likovnih umetnika ESNAF. Izlagao  u zemlji i inostranstvu na mnogobrojnim samostalnim i kolektivnim izložbama. Više puta nagrađivan je za svoje slikarstvo. Predaje tehnologiju slikarstva na Univerzitetu za klasično slikarstvo  Edukons u Sremskoj Kamenici.
„Slikama iz ciklusa Metafizička istraživanja bavim se metafizičkim posmatranjem, realnog i irealnog, zapravo želim da proniknem u ono šta se nalazi iza, u suštinu stvari. Stvari ne izgledaju uvek onako kako izgledaju, zato je i moje interesovanje za metafiziku upravo iz tih razloga da proniknem u suštinu stvari, pojava, dešavanja i svega onoga čime smo okruženi.“