Galerija Athos

G alerija Atos je formirana u okviru prezentacije Vodič kroz Svetu Goru, koja se nalazi na veb adresi http://www.svetagora.info/ koja ima za cilj da sve zainteresovane posetioce informiše o istoriji Svete Gore, manastirima, skitovima, monaškom životu, da pročitaju mnoštvo korisnih saveta o pripremi putovanja i poseti Svete Gore, a pored toga im nudi da pogledaju fotografije kao i dokumentarne emisije reditelja Gorana Vukčevića uz pregršt korisnih informacija.

S obzirom da Vodič kroz Svetu Goru sarađuje sa izdavačkim kućama, galerijama i umetnicima, došli smo na ideju da formiramo virtuelnu Galeriju pod nazivom Atos. Primarni cilj je da se posetioci upoznaju sa autorskim delima renomiranih i mladih umetnika sa ovog podneblja, da se informišu o predstojećim izložbama, knjigama izdavačkih kuća sa kojima imamo uspostavljenu saradnju. Posetioci mogu da poruče određeno umetničko delo, ikonu sa Svete Gore ili knjigu.