Galerija Athos
02 Iz ciklusa Zapisi sa Meteora No 329 2018. komb. tehnika 70x100 cm.

Iz ciklusa ”Zapisi sa Meteora” no.329 (komb. tehnika, 70x100cm) 2018.god.