Galerija Athos
2. Kocka je bačena, olovka i ulje na krilitu, , 30x20cm

Kocka je bačena (olovka i ulje na krilitu, 30x20cm)