Galerija Athos
1. Omaž Mondrijanu, olovka i ulje na krilitu, 40x40cm

Omaž Mondrijanu (olovka i ulje na krilitu, 40x40cm)