Galerija Athos
08 Oslobođenje komb.tehn.na platnu 200x160cm2012

Oslobođenje (komb.tehn. na platnu, 200x160cm) 2012.god.