Galerija Athos
06 ,,Slava Ković,, - 100 x 140, 2018.

,,Slava Ković,, (ulje na platnu, 100x140cm) 2018.god.