Galerija Athos
09. Sveta majka, olovka i srebrni i zlatni listići na papiru, 50x30cm

Sveta majka (olovka, srebrni i zlatni listići na papiru, 50x30cm)