Galerija Athos
10. Sveprisutnosti, ugljen na papiru, 45x25cm

Sveprisutnosti (ugljen na papiru, 45x25cm)