Galerija Athos
,,Vasiljević,, - 100x140, 2018.

,,Vasiljević,, (ulje na platnu, 100x140cm) 2018.god.